ప్రపంచంలో అన్ని భాషలు గొప్పవే కాని అన్నింటిలో మాతృభాష గొప్పది. దానిని నీవు గౌరవించు - గాంధిజీ


సాహితీప్రియులందరికీ స్వాగతం. తెలుగువాణి పత్రిక చదువుటకై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
  Welcome